Benvolguts,

Aquesta comunitat ha cambiat molt desde que hi vag entrar. Sempre a millor. Un dels cambis més significatius, sens dubte, va ser la incorporació del francès com una altra llenga amb la qual poder navegar per la xarxa. Estic completament d'acord amb aquesta iniciativa de donar cabuda a altres llengües, i és per això que crec que s'hauria de continuar amb aquesta tònica de globalitzar aquesta comunitat. És per aquest motiu, que he creat aquest blog, per demanar la creació d'una pàgina de PAC en català. Ja que una majoria dels usuaris de PAC són catalanoparlants, i qui no ha vist més d'un comentari escrit en català? O algun blog escrit en català? És per això que demano, i espero que molta més gent se sumi a la iniciatvia, de donar cabuda a aquesta demanda que de ben segur existeix a la comunitat.

Aquesta petició, no està per res relacionada amb temes polítics i no voldria que això es transformés en un off-topic, sinó que és una suggerència per seguir millorant dia a dia entre tots la PAC.

atentament, aspa97.

 

 

Muy buenas, 

Esta gran comunidad ha cambiado mucho desde que entré. Siempre a mejor. Uno de los cambios más significativos, sin duda, fue la incorporación de el Francés como otra lengua con la cual poder navegar por la red. Estoy completamente de acuerdo con esta iniciativa de dar cabida a otrals lenguas, y es por eso que creo que se debería continuar en esa tónica de globalizar esta comunidad. Es por este motivo, que he creado el blog. Para pedir la creación de una página de PAC en català. Porque una mayoría de los usuarios de PAC, son catalanoparlantes, y quién no ha visto más de un comentario escrito en català? O algun blog escrito en català? Es por eso, que pido, y espero que mucha gente más se súme a la iniciativa, de dar cabida a esta demanda que seguro que hay en la comunidad.

Esta demanda, no está para nada relacionada a temas políticos y no quiero que se transforme en un off-topic, sino una sugerencia para seguir mejorando día a día entre todos a PAC.

atentamente, Aspa97.

0